Het Leesplankje: op zoek naar talent!

Het Leesplankje is een praktijk voor Remedial Teaching (RT) en Begeleiding bij Leerproblemen.

P1070979

Niet voor alle kinderen is leren vanzelfsprekend, succesvol of leuk. Als uw kind moeite heeft met leren, dan is het van belang deze problemen tijdig aan te pakken.

Leerproblemen kunnen van invloed zijn op het totale welbevinden van een kind. Hierdoor kan een kind naast leerproblemen andere problemen gaan ontwikkelen zoals motivatieproblemen, faalangst, gebrek aan zelfvertrouwen, geplaagd worden, lichamelijke klachten, depressieve gevoelens, boosheid, clownesk gedrag, opstandigheid.

Het Leesplankje gaat samen met het kind op zoek naar zijn of haar talenten  en kansen. Door juist gebruik te maken van de mogelijkheden van het kind, wordt samen gebouwd aan verbetering van persoonlijke resultaten en leerrendement. Kinderen moeten weer hun plek voelen in de klas en vertrouwen krijgen in zichzelf en in het leren.

Het Leesplankje is gespecialiseerd in:

Ook worden kinderen begeleid die ondersteuning nodig hebben bij:

Neem contact op

Jannie van Slooten-Veldjesgraaf
Telefoonnummer:
06 49604262
Email adres:
hetleesplankje@gmail.com

Adres:
Rembrandtlaan 51
3862 ME Nijkerk

Google+ paginaGoogle+ profiel

Wat is dyslexie?

Dyslexie is een hardnekkig probleem bij het aanleren en vlot toepassen van het lezen en spellen op woordniveau. Kinderen met dyslexie hebben veel extra oefening nodig om het (technisch) lezen aan te leren. Ook hebben zij vaak veel moeite met het juist spellen van woorden. Het is belangrijk dat dyslexie bij een kind zo vroeg mogelijk wordt herkend. Hoe eerder een gerichte aanpak van lees- en spellingproblemen kan starten, hoe groter de kans op succes.

Gevolg van leerproblemen

Leerproblemen zijn van grote invloed op het hele welbevinden van een kind. Wanneer een kind merkt dat het niet goed kan meekomen in het leerproces, kan dat gevolgen hebben voor het zelfbeeld van een kind. Hierdoor kunnen gedragsproblemen ontstaan zoals: motivatieproblemen, faalangst, boosheid, gevoel geplaagd te worden, clownesk gedrag, teruggetrokkenheid, drift, onverschilligheid enz. Het is belangrijk om juist aan de oorzaak te gaan werken: een kind heeft erkenning van en hulp bij het leerprobleem nodig.
Copyright 2013 Het leesplankje - website gemaakt door Paul Ram.