Over dyscalculie is minder bekend en is soms ook moeilijk te herkennen. Het kan echter wel leiden tot hardnekkige leerproblemen. Een aantal kenmerken zouden kunnen wijzen op dyscalculie. Welke kenmerken zijn dat?

Wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit in Leuven wijst uit dat niet de eerste klankverwerking in de hersenen, maar een mis-communicatie tussen twee hersengebieden de oorzaak is van dyslexie. Deze wetenschap biedt nieuwe perspectieven voor de behandeling van dyslexie.