Cito-Training

cito In het onderwijs wordt weleens teveel nadruk gelegd op de momentopname van een Cito-score. Vooral kinderen met faalangst of met leesproblemen of rekenproblemen presteren tijdens de Cito-toets vaak niet zoals er van hen verwacht zou mogen worden. Dit is lang niet altijd toe te schrijven aan het onvermogen van een kind. Juist de druk die op de Cito-toetsen wordt gelegd zorgt ervoor dat een kind soms onderpresteert. Ook is de vraagstelling in een Cito-toets soms zo anders dan ze gewend zijn, waardoor een vraag verkeerd geïnterpreteerd kan worden.

Het Leesplankje biedt voor deze kinderen de Cito-training aan. Door deze training gaan kinderen met meer zelfvertrouwen en een gerust gevoel de Cito-toets tegemoet. Ze weten wat ze te wachten staat en ook worden ze beter voorbereid op de manier van vraagstelling van de Cito-toets. Kinderen met leesproblemen of dyslexie leren door de Cito-training beter om te gaan met de ‘talige’ vragen in de Cito-toets. Er wordt op onderdelen die nog moeilijk zijn extra uitleg gegeven en extra geoefend. Zelfvertrouwen, een adequate manier van omgaan met de vraagstelling en extra oefening zorgen voor betere resultaten op de CITO-toets.

Meer informatie over de Cito-toets: http://www.cito.nl/

Zelf met uw kind aan de slag met Cito-training? https://leestrainer.nl/

Share on FacebookShare on Google+Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Neem contact op

Jannie van Slooten-Veldjesgraaf
Telefoonnummer:
033-2459782 / 06 49604262
Email adres:
hetleesplankje@gmail.com

Adres:
Rembrandtlaan 51
3862 ME Nijkerk

Google+ pagina

Wat is dyslexie?

Dyslexie is een hardnekkig probleem bij het aanleren en vlot toepassen van het lezen en spellen op woordniveau. Kinderen met dyslexie hebben veel extra oefening nodig om het (technisch) lezen aan te leren. Ook hebben zij vaak veel moeite met het juist spellen van woorden. Het is belangrijk dat dyslexie bij een kind zo vroeg mogelijk wordt herkend. Hoe eerder een gerichte aanpak van lees- en spellingproblemen kan starten, hoe groter de kans op succes.

Gevolg van leerproblemen

Leerproblemen zijn van grote invloed op het hele welbevinden van een kind. Wanneer een kind merkt dat het niet goed kan meekomen in het leerproces, kan dat gevolgen hebben voor het zelfbeeld van een kind. Hierdoor kunnen gedragsproblemen ontstaan zoals: motivatieproblemen, faalangst, boosheid, gevoel geplaagd te worden, clownesk gedrag, teruggetrokkenheid, drift, onverschilligheid enz. Het is belangrijk om juist aan de oorzaak te gaan werken: een kind heeft erkenning van en hulp bij het leerprobleem nodig.
Copyright 2013 Het leesplankje - website gemaakt door Paul Ram.