Nieuws

De Tweede Kamer is tegen een kleutertoets en ook de doelstelling voor basisscholen om hogere citoscores te realiseren krijgt geen steun van het parlement.

Staatssecretaris Dekker (Onderwijs) wilde de inspanningsplicht van de Cito-toets voor basisscholen met 1,6 punt opkrikken. Ook is Dekker voorstander van de kleutertoets, een instrument om de leerontwikkeling van kinderen op jonge leeftijd te testen. De Tweede Kamer was het hier niet mee eens. Dat bleek 5 november 2013 tijdens stemmingen in de Tweede Kamer.

Zo’n 45 jaar geleden was de Citotoets bedoeld als objectief hulpmiddel voor de leerkracht om het niveau vast te stellen waarop de leerling voortgezet onderwijs kon gaan volgen. Tot dan toe was het schooladvies het resultaat van enig nattevingerwerk. Inmiddels is de Cito-toets uitgegroeid tot hoofdpijler onder het schooladvies en tot kwaliteitmerk van de school. Staatssecretaris Dekker had de Citoscore nog eens verder willen opwaarderen. Daardoor zou de toets wel erg ver buiten het bereik van zijn oorspronkelijke bedoeling zijn geraakt.
De Citotoets moet weer gewoon worden gebruikt waarvoor hij bedoeld was: als hulpmiddel voor de school. Niet minder, maar zeker niet meer. Daar zou de Kamer zich ook weleens over kunnen buigen – als ze verabsolutering van de Citotoets wil tegengaan.

Share on FacebookShare on Google+Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Neem contact op

Jannie van Slooten-Veldjesgraaf
Telefoonnummer:
033-2459782 / 06 49604262
Email adres:
hetleesplankje@gmail.com

Adres:
Rembrandtlaan 51
3862 ME Nijkerk

Google+ pagina

Wat is dyslexie?

Dyslexie is een hardnekkig probleem bij het aanleren en vlot toepassen van het lezen en spellen op woordniveau. Kinderen met dyslexie hebben veel extra oefening nodig om het (technisch) lezen aan te leren. Ook hebben zij vaak veel moeite met het juist spellen van woorden. Het is belangrijk dat dyslexie bij een kind zo vroeg mogelijk wordt herkend. Hoe eerder een gerichte aanpak van lees- en spellingproblemen kan starten, hoe groter de kans op succes.

Gevolg van leerproblemen

Leerproblemen zijn van grote invloed op het hele welbevinden van een kind. Wanneer een kind merkt dat het niet goed kan meekomen in het leerproces, kan dat gevolgen hebben voor het zelfbeeld van een kind. Hierdoor kunnen gedragsproblemen ontstaan zoals: motivatieproblemen, faalangst, boosheid, gevoel geplaagd te worden, clownesk gedrag, teruggetrokkenheid, drift, onverschilligheid enz. Het is belangrijk om juist aan de oorzaak te gaan werken: een kind heeft erkenning van en hulp bij het leerprobleem nodig.
Copyright 2013 Het leesplankje - website gemaakt door Paul Ram.