Dyslexie Screening Test (DST)

dst2Misschien bestaat het vermoeden dat uw kind dyslexie heeft, maar wilt u (nog) niet direct een groot onderzoek laten doen. Het Leesplankje kan dan een Dyslexie Screening Test (DST) bij uw kind afnemen.

Met deze test kan snel bepaald worden hoe groot het risico is dat een kind dyslectisch is. Bovendien kan het inzicht bieden in de zwakkere en sterker punten van uw kind. Wijst de DST uit dat het risico op dyslexie hoog is, dan kan er eventueel  een aanvullend onderzoek aangevraagd worden door een orthopedagoog met een GZ-registratie. Dit aanvullende onderzoek is ook nodig om in aanmerking te komen voor een officiele dyslexieverklaring.
De Dyslexie Screening Test  is geschikt voor kinderen en jongeren van 6,5 tot 16,5 jaar. Een kind moet wel minimaal een half jaar onderwijs in groep 3 hebben gehad.  Ook scholen kunnen kinderen aanmelden voor de Dyslexie Screening Test (DST).

Kosten voor het afnemen van de Dyslexie Screening Test (DST), inclusief het verwerken van de resultaten en een adviesgesprek: € 155.

Voor meer informatie: http://www.prodiagnostiek.be/materiaal/L_BS_Dyslexie%20Screening%20Test.pdf

Share on FacebookShare on Google+Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Neem contact op

Jannie van Slooten-Veldjesgraaf
Telefoonnummer:
033-2459782 / 06 49604262
Email adres:
hetleesplankje@gmail.com

Adres:
Rembrandtlaan 51
3862 ME Nijkerk

Google+ pagina

Wat is dyslexie?

Dyslexie is een hardnekkig probleem bij het aanleren en vlot toepassen van het lezen en spellen op woordniveau. Kinderen met dyslexie hebben veel extra oefening nodig om het (technisch) lezen aan te leren. Ook hebben zij vaak veel moeite met het juist spellen van woorden. Het is belangrijk dat dyslexie bij een kind zo vroeg mogelijk wordt herkend. Hoe eerder een gerichte aanpak van lees- en spellingproblemen kan starten, hoe groter de kans op succes.

Gevolg van leerproblemen

Leerproblemen zijn van grote invloed op het hele welbevinden van een kind. Wanneer een kind merkt dat het niet goed kan meekomen in het leerproces, kan dat gevolgen hebben voor het zelfbeeld van een kind. Hierdoor kunnen gedragsproblemen ontstaan zoals: motivatieproblemen, faalangst, boosheid, gevoel geplaagd te worden, clownesk gedrag, teruggetrokkenheid, drift, onverschilligheid enz. Het is belangrijk om juist aan de oorzaak te gaan werken: een kind heeft erkenning van en hulp bij het leerprobleem nodig.
Copyright 2013 Het leesplankje - website gemaakt door Paul Ram.