Dyslexiebehandelingen

dyslexiebehandelingHet Leesplankje is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met dyslexie* en heeft daarin zeer goede resultaten met de kinderen behaald.

Het Leesplankje heeft zowel door een speciale 2-jaarse Master-opleiding en diverse cursussen, als ook door het jarenlang behandelen van kinderen met dyslexie, veel ervaring en expertise op het gebied van dyslexie en dyslexiebehandelingen. Een dyslexiebehandeling wordt specifiek afgestemd op de moeiten die een kind ervaart. Daarbij worden juist de kwaliteiten van het kind ingezet.

Tijdens de dyslexiebehandelingen wordt ook aandacht besteed aan de sociaal emotionele kant van het kind. Leerproblemen hebben vaak behoorlijke gevolgen voor het zelfvertrouwen, het zelfbeeld en de motivatie van een kind. Door kinderen succeservaringen te laten opdoen en door veel positieve feedback te geven, helpt Het Leesplankje het vertrouwen in eigen kunnen en de motivatie te verbeteren. De dyslexiebehandeling zorgt ervoor dat de lees- en spellingresultaten verbeteren, maar ook het totale welbevinden van een kind.

Er is door Het Leesplankje uitgebreid wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek gedaan naar de gevolgen van dyslexie op het zelfbeeld van een kind. Zie daarvoor “Ik lees, maar wie ben ik? Pedagogische en didactische ondersteuning bij het ontwikkelen van een positief zelfbeeld van dyslectische kinderen: een medaille met twee zijden”. Naast de gevolgen van dyslexie wordt beschreven dat uit dit onderzoek blijkt dat erkenning en ondersteuning  ervoor zorgen dat kinderen met dyslexie een veel beter zelfbeeld en meer zelfvertrouwen krijgen. Door dyslexiebehandelingen wordt bij kinderen zowel aan die erkenning als ondersteuning gewerkt.

* Dyslexie kenmerkt zich door een ernstig lees- en/of spellingprobleem, die ondanks extra ondersteuning op school niet of weinig verbetert. Voor meer informatie over dyslexie: zie de site http://www.dyslexieweb.nl/dyslexie-informatie/wat-is-dyslexie of  https://www.balansdigitaal.nl/kennis/wat-is-dyslexie/

 

 

Share on FacebookShare on Google+Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Neem contact op

Jannie van Slooten-Veldjesgraaf
Telefoonnummer:
033-2459782 / 06 49604262
Email adres:
hetleesplankje@gmail.com

Adres:
Rembrandtlaan 51
3862 ME Nijkerk

Google+ pagina

Wat is dyslexie?

Dyslexie is een hardnekkig probleem bij het aanleren en vlot toepassen van het lezen en spellen op woordniveau. Kinderen met dyslexie hebben veel extra oefening nodig om het (technisch) lezen aan te leren. Ook hebben zij vaak veel moeite met het juist spellen van woorden. Het is belangrijk dat dyslexie bij een kind zo vroeg mogelijk wordt herkend. Hoe eerder een gerichte aanpak van lees- en spellingproblemen kan starten, hoe groter de kans op succes.

Gevolg van leerproblemen

Leerproblemen zijn van grote invloed op het hele welbevinden van een kind. Wanneer een kind merkt dat het niet goed kan meekomen in het leerproces, kan dat gevolgen hebben voor het zelfbeeld van een kind. Hierdoor kunnen gedragsproblemen ontstaan zoals: motivatieproblemen, faalangst, boosheid, gevoel geplaagd te worden, clownesk gedrag, teruggetrokkenheid, drift, onverschilligheid enz. Het is belangrijk om juist aan de oorzaak te gaan werken: een kind heeft erkenning van en hulp bij het leerprobleem nodig.
Copyright 2013 Het leesplankje - website gemaakt door Paul Ram.