Even voorstellen

Mijn naam is Jannie van Slooten-Veldjesgraaf en ik ben woonachtig in Nijkerk.
Jannie van SlootenIk heb ruim 25 jaar onderwijservaring in zowel het reguliere als het speciale basisonderwijs. Jarenlang heb ik gewerkt als groepsleerkracht en daarnaast als Remedial Teacher (RT) en rugzakbegeleider. Momenteel ben ik in deeltijd de lees- en dyslexiespecialist op een school voor speciaal basisonderwijs.

Kinderen waarbij het leren niet vanzelf gaat, hebben altijd al mijn interesse gehad. Ik kwam hier zowel privé (zelf moeder van 4 kinderen waarvan er 3 dyslexie hebben) als in de werksfeer mee in aanraking. Om die reden heb ik jaren geleden de overstap gemaakt van het reguliere onderwijs naar het speciale onderwijs.

Dyslexiespecialist

In 2009 ben ik de studie Master Special Educational Needs gaan volgen, om kinderen met speciale onderwijsbehoeften nog beter te kunnen begeleiden. In 2011 ben ik afgestudeerd op de studierichting Lees-Taal-Dyslexiespecialist.

Vervolgens heb ik de cursus Dyslexiebehandelaar gevolgd. Daarnaast zijn diverse cursussen afgerond over Autisme, NLD, Depressieve kinderen en kinderen met ADHD, Positive Behaviour Support, LIST: Lezen is Top.

Met deze ervaring en opleiding wordt ook voldaan aan de kwaliteitseisen en de professionaliteit die de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT) stelt.

In mijn werk en opleiding heb ik uitgebreide ervaring opgedaan met kinderen met:

  • Dyslexie
  • Leesproblemen
  • Spellingproblemen
  • Rekenproblemen en dyscalculie
  • Problemen met begrijpend lezen
  • Gedragsgerelateerde problematiek zoals ADHD, ADD, NLD, PDD-NOS en Asperger
  • Huiswerkbegeleiding
  • Moeilijkheden met het leren ‘leren’, het plannen van huiswerk en motivatie.
Share on FacebookShare on Google+Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Neem contact op

Jannie van Slooten-Veldjesgraaf
Telefoonnummer:
033-2459782 / 06 49604262
Email adres:
hetleesplankje@gmail.com

Adres:
Rembrandtlaan 51
3862 ME Nijkerk

Google+ pagina

Wat is dyslexie?

Dyslexie is een hardnekkig probleem bij het aanleren en vlot toepassen van het lezen en spellen op woordniveau. Kinderen met dyslexie hebben veel extra oefening nodig om het (technisch) lezen aan te leren. Ook hebben zij vaak veel moeite met het juist spellen van woorden. Het is belangrijk dat dyslexie bij een kind zo vroeg mogelijk wordt herkend. Hoe eerder een gerichte aanpak van lees- en spellingproblemen kan starten, hoe groter de kans op succes.

Gevolg van leerproblemen

Leerproblemen zijn van grote invloed op het hele welbevinden van een kind. Wanneer een kind merkt dat het niet goed kan meekomen in het leerproces, kan dat gevolgen hebben voor het zelfbeeld van een kind. Hierdoor kunnen gedragsproblemen ontstaan zoals: motivatieproblemen, faalangst, boosheid, gevoel geplaagd te worden, clownesk gedrag, teruggetrokkenheid, drift, onverschilligheid enz. Het is belangrijk om juist aan de oorzaak te gaan werken: een kind heeft erkenning van en hulp bij het leerprobleem nodig.
Copyright 2013 Het leesplankje - website gemaakt door Paul Ram.