Nieuws

Van de leerstoornis dyslexie hebben veel mensen weleens gehoord, maar over de leerstoornis dyscalculie is veel minder bekend. Eigenlijk is het een soortgelijke stoornis maar dan op het gebied van cijfers en getalbewerking. Dyscalculie kan veel problemen geven met rekenen, omdat het een hardnekkig rekenprobleem is: een soort blinde vlek voor cijfers, rekenen en wiskunde.

Veel van deze kinderen hebben als kleuter al moeite met het automatisme dat getallen een bepaalde waarde vertegenwoordigen. Naar schatting heeft 3 tot 5 procent van de mensen dyscalculie, dat betekent: gemiddeld ongeveer één kind in een klas van 30 leerlingen.

Hoe kun je dyscalculie herkennen?

Dyscalculie is vaak moeilijk te herkennen en voor officiële toekenning van dyscalculie is een uitgebreid onderzoek nodig. De volgende tekenen, die vaak voorkomen bij kinderen (en volwassenen) met deze leerstoornis, zouden kúnnen wijzen op dyscalculie:

  1. Tellen: getallen overslaan of niet in de juiste volgorde opzeggen.
  2. Weinig inzicht in het getallensysteem en de getallenlijn.
  3. Moeite met het toekennen van een bepaalde waardes aan de cijfers.
  4. Optellen en (vooral) aftrekken lastig vinden.
  5. Hardnekkig blijven omdraaien van getallen (48/84).
  6. Veel moeite met het automatiseren van sommen en tafels.
  7. Weinig ruimtelijk inzicht.
  8. Problemen met het klokkijken
  9. Moeite om uit een verhaaltje de juiste som te halen

Neem contact op

Jannie van Slooten-Veldjesgraaf
Telefoonnummer:
06 49604262
Email adres:
hetleesplankje@gmail.com

Adres:
Rembrandtlaan 51
3862 ME Nijkerk

Google+ paginaGoogle+ profiel

Wat is dyslexie?

Dyslexie is een hardnekkig probleem bij het aanleren en vlot toepassen van het lezen en spellen op woordniveau. Kinderen met dyslexie hebben veel extra oefening nodig om het (technisch) lezen aan te leren. Ook hebben zij vaak veel moeite met het juist spellen van woorden. Het is belangrijk dat dyslexie bij een kind zo vroeg mogelijk wordt herkend. Hoe eerder een gerichte aanpak van lees- en spellingproblemen kan starten, hoe groter de kans op succes.

Gevolg van leerproblemen

Leerproblemen zijn van grote invloed op het hele welbevinden van een kind. Wanneer een kind merkt dat het niet goed kan meekomen in het leerproces, kan dat gevolgen hebben voor het zelfbeeld van een kind. Hierdoor kunnen gedragsproblemen ontstaan zoals: motivatieproblemen, faalangst, boosheid, gevoel geplaagd te worden, clownesk gedrag, teruggetrokkenheid, drift, onverschilligheid enz. Het is belangrijk om juist aan de oorzaak te gaan werken: een kind heeft erkenning van en hulp bij het leerprobleem nodig.
Copyright 2013 Het leesplankje - website gemaakt door Paul Ram.