Huiswerkbegeleiding

HuiswerkbegeleidingHuiswerk begint al in de bovenbouw van de basisschool: repetities moeten worden geleerd, spreekbeurten voorbereid en werkstukken gemaakt.

Als uw kind net in de brugklas zit, komt er ineens veel op hem of haar af. Naast de nieuwe schoolsituatie wordt uw kind ineens geconfronteerd met het plannen van huiswerk, geconcentreerd daarmee bezig zijn en het ‘leren’ leren.

Huiswerk is van groot belang voor de (school)ontwikkeling van uw kind, maar veel kinderen komen er moeilijk toe om dit uit zichzelf te doen. De verleiding van hobby’s, sport, vrienden, computer en tv is groot. Sommige kinderen hebben daarom huiswerkbegeleiding nodig. Het lukt ouders niet altijd om zelf die begeleiding te geven. Misschien bent u ’s middags aan het werk en heeft u daarom weinig zicht op het huiswerk van uw kind. Of mogelijk ontstaat er snel een sfeer van gemopper als u uw kind wilt begeleiden met het huiswerk en bewaart u de tijd met uw kind liever om samen leuke dingen te doen.

Het Leesplankje heeft ervaring in huiswerkbegeleiding. Uw kind kan begeleid worden in het plannen, maken en leren van huiswerk, werkstukken, spreekbeurten en repetities. Ook krijgen kinderen daarbij tips en goede leerstrategieën aangeboden. De huiswerkbegeleiding van het Leesplankje kan zowel individueel als groepsgewijs worden aangeboden.

Het Leesplankje heeft bovendien ruime ervaring met huiswerkbegeleiding van kinderen met dyslexie, ADHD, ADD en PDD-NOS.

Share on FacebookShare on Google+Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Neem contact op

Jannie van Slooten-Veldjesgraaf
Telefoonnummer:
033-2459782 / 06 49604262
Email adres:
hetleesplankje@gmail.com

Adres:
Rembrandtlaan 51
3862 ME Nijkerk

Google+ pagina

Wat is dyslexie?

Dyslexie is een hardnekkig probleem bij het aanleren en vlot toepassen van het lezen en spellen op woordniveau. Kinderen met dyslexie hebben veel extra oefening nodig om het (technisch) lezen aan te leren. Ook hebben zij vaak veel moeite met het juist spellen van woorden. Het is belangrijk dat dyslexie bij een kind zo vroeg mogelijk wordt herkend. Hoe eerder een gerichte aanpak van lees- en spellingproblemen kan starten, hoe groter de kans op succes.

Gevolg van leerproblemen

Leerproblemen zijn van grote invloed op het hele welbevinden van een kind. Wanneer een kind merkt dat het niet goed kan meekomen in het leerproces, kan dat gevolgen hebben voor het zelfbeeld van een kind. Hierdoor kunnen gedragsproblemen ontstaan zoals: motivatieproblemen, faalangst, boosheid, gevoel geplaagd te worden, clownesk gedrag, teruggetrokkenheid, drift, onverschilligheid enz. Het is belangrijk om juist aan de oorzaak te gaan werken: een kind heeft erkenning van en hulp bij het leerprobleem nodig.
Copyright 2013 Het leesplankje - website gemaakt door Paul Ram.