Hulp bij leesproblemen

Hulp bij leesproblemenLezen is een belangrijke vaardigheid voor het opdoen van kennis en woordenschat. Daarom kunnen leesproblemen een bedreiging vormen voor de algemene ontwikkeling van een kind. Om achterstand zoveel mogelijk te voorkomen is het van groot belang om leesproblemen vroegtijdig aan te pakken. Het Leesplankje is gespecialiseerd in de aanpak van ernstige leesproblemen bij kinderen van allerlei leeftijden. Door gebruik te maken van een speciale methodiek, die wetenschappelijk bewezen de beste aanpak is, worden goede resultaten behaald bij kinderen met ernstige leesproblemen. Naast het verbeteren van de leesresultaten, wordt ook veel aandacht besteed aan de leesmotivatie. Deze twee dingen hebben vaak een onderling causaal verband: ze beïnvloeden elkaar zowel  negatief als positief. Een kind met slechte leesresultaten, is vaak weinig gemotiveerd om veel te lezen, waardoor het kind nog verder gaat achterlopen. Door hieraan een positieve wending te geven, kunnen zowel de resultaten als de motivatie elkaar positief gaan versterken.

Neem contact op

Jannie van Slooten-Veldjesgraaf
Telefoonnummer:
06 49604262
Email adres:
hetleesplankje@gmail.com

Adres:
Rembrandtlaan 51
3862 ME Nijkerk

Google+ paginaGoogle+ profiel

Wat is dyslexie?

Dyslexie is een hardnekkig probleem bij het aanleren en vlot toepassen van het lezen en spellen op woordniveau. Kinderen met dyslexie hebben veel extra oefening nodig om het (technisch) lezen aan te leren. Ook hebben zij vaak veel moeite met het juist spellen van woorden. Het is belangrijk dat dyslexie bij een kind zo vroeg mogelijk wordt herkend. Hoe eerder een gerichte aanpak van lees- en spellingproblemen kan starten, hoe groter de kans op succes.

Gevolg van leerproblemen

Leerproblemen zijn van grote invloed op het hele welbevinden van een kind. Wanneer een kind merkt dat het niet goed kan meekomen in het leerproces, kan dat gevolgen hebben voor het zelfbeeld van een kind. Hierdoor kunnen gedragsproblemen ontstaan zoals: motivatieproblemen, faalangst, boosheid, gevoel geplaagd te worden, clownesk gedrag, teruggetrokkenheid, drift, onverschilligheid enz. Het is belangrijk om juist aan de oorzaak te gaan werken: een kind heeft erkenning van en hulp bij het leerprobleem nodig.
Copyright 2013 Het leesplankje - website gemaakt door Paul Ram.