Rekenproblemen en dyscalculie

Rekenen

Rekenen is een complexe vaardigheid. Het komt aan op inzicht, maar ook op het automatiseren van rekenvaardigheden. Kinderen kunnen moeite hebben met (één van) deze vaardigheden, waardoor rekenproblemen kunnen ontstaan. Regelmatig gaan rekenproblemen ook nog samen met andere leerproblemen zoals dyslexie. Het Leesplankje biedt kinderen hulp bij rekenproblemen en dyscalculie. Het doel van deze hulp is dat kinderen het rekenen beter leren begrijpen en dat zij komen tot het automatiseren van de basisvaardigheden van het rekenen.

Dyscalculie

Dyscalculie is een stoornis waarbij een kind hardnekkige problemen heeft met het leren en toepassen van de rekenvaardigheden. Er is pas sprake van Dyscalculie wanneer de rekenprestaties van het kind echt achterblijven bij de prestaties bij andere vakken. Het kind is bijvoorbeeld slim genoeg en heeft ook voldoende rekenonderwijs gehad, maar toch blijft hij of zij problemen met rekenen houden.  Een rekenstoornis is net als elke leerstoornis, erg vervelend voor een kind. Het kan er voor zorgen dat een kind stil teruggetrokken wordt of dat het kind een negatief zelfbeeld krijgt en faalangstig wordt.

Een kind met dyscalculie kan misschien lezen als de beste en ook andere vakken op school gaan goed. Dus het kind heeft zeker talenten. Maar zodra het om getallen gaat,  zijn er ineens problemen met het onthouden en toepassen. Rekenen lukt gewoon niet, ook niet met gemakkelijke sommen. Kinderen met dyscalculie vinden het vaak lastig om verschillende oplossingsstrategieën te gebruiken. Ze blijven vaak vasthouden aan een methode die eerst succesvol leek, zoals bijvoorbeeld het rekenen op de vingers. Maar als de sommen moeilijker worden, gaat dat niet meer. Bij de dyscalculiebehandeling van Het Leesplankje wordt hier aandacht aan besteed. Het is belangrijk dat een kind gebruik leert maken van verschillende strategieën en ook wanneer het welke strategie moet toepassen.

Share on FacebookShare on Google+Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Neem contact op

Jannie van Slooten-Veldjesgraaf
Telefoonnummer:
033-2459782 / 06 49604262
Email adres:
hetleesplankje@gmail.com

Adres:
Rembrandtlaan 51
3862 ME Nijkerk

Google+ pagina

Wat is dyslexie?

Dyslexie is een hardnekkig probleem bij het aanleren en vlot toepassen van het lezen en spellen op woordniveau. Kinderen met dyslexie hebben veel extra oefening nodig om het (technisch) lezen aan te leren. Ook hebben zij vaak veel moeite met het juist spellen van woorden. Het is belangrijk dat dyslexie bij een kind zo vroeg mogelijk wordt herkend. Hoe eerder een gerichte aanpak van lees- en spellingproblemen kan starten, hoe groter de kans op succes.

Gevolg van leerproblemen

Leerproblemen zijn van grote invloed op het hele welbevinden van een kind. Wanneer een kind merkt dat het niet goed kan meekomen in het leerproces, kan dat gevolgen hebben voor het zelfbeeld van een kind. Hierdoor kunnen gedragsproblemen ontstaan zoals: motivatieproblemen, faalangst, boosheid, gevoel geplaagd te worden, clownesk gedrag, teruggetrokkenheid, drift, onverschilligheid enz. Het is belangrijk om juist aan de oorzaak te gaan werken: een kind heeft erkenning van en hulp bij het leerprobleem nodig.
Copyright 2013 Het leesplankje - website gemaakt door Paul Ram.