Hulp bij spellingproblemen

Hulp bij spellingproblemenDe Nederlandse spelling is lang niet altijd logisch. Bij veel kinderen, zeker bij kinderen met (het vermoeden van) dyslexie, ontstaan daardoor spellingproblemen. Woorden lijken voor hen een grote warboel van letters en regels, waarbij ze niet weten welke regel wanneer moet worden toegepast. Het Leesplankje biedt hulp aan kinderen met spellingproblemen. Door het leren herkennen van de spellingsregels in een woord en deze vervolgens onder te brengen in de juiste categorie, lijkt de grote warboel in je hoofd in overzichtelijk laatjes te gaan passen. Dit biedt kinderen overzicht en duidelijkheid, waardoor de spellingproblemen verminderen. Daarbij maakt Het Leesplankje gebruik van visuele ondersteuning, klankgebaren, symbolen en steunkaarten. Door deze hulpmiddelen en het aanbrengen van structuur, worden spellingproblemen verminderd. Deze methode van Het Leesplankje heeft al bij veel kinderen tot sterk verbeterde spellingresultaten geleid.

Share on FacebookShare on Google+Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Neem contact op

Jannie van Slooten-Veldjesgraaf
Telefoonnummer:
033-2459782 / 06 49604262
Email adres:
hetleesplankje@gmail.com

Adres:
Rembrandtlaan 51
3862 ME Nijkerk

Google+ pagina

Wat is dyslexie?

Dyslexie is een hardnekkig probleem bij het aanleren en vlot toepassen van het lezen en spellen op woordniveau. Kinderen met dyslexie hebben veel extra oefening nodig om het (technisch) lezen aan te leren. Ook hebben zij vaak veel moeite met het juist spellen van woorden. Het is belangrijk dat dyslexie bij een kind zo vroeg mogelijk wordt herkend. Hoe eerder een gerichte aanpak van lees- en spellingproblemen kan starten, hoe groter de kans op succes.

Gevolg van leerproblemen

Leerproblemen zijn van grote invloed op het hele welbevinden van een kind. Wanneer een kind merkt dat het niet goed kan meekomen in het leerproces, kan dat gevolgen hebben voor het zelfbeeld van een kind. Hierdoor kunnen gedragsproblemen ontstaan zoals: motivatieproblemen, faalangst, boosheid, gevoel geplaagd te worden, clownesk gedrag, teruggetrokkenheid, drift, onverschilligheid enz. Het is belangrijk om juist aan de oorzaak te gaan werken: een kind heeft erkenning van en hulp bij het leerprobleem nodig.
Copyright 2013 Het leesplankje - website gemaakt door Paul Ram.