Nieuws

Uit een gepubliceerde studie van de Universiteit van Padua in Italiƫ, blijkt dat meer afstand tussen de letters dyslectische kinderen helpt bij het lezen.

Voor de studie werden 54 Italiaanse en 40 Franse dyslectische kinderen getest. De kinderen lazen de tekst waar zich meer witruimte tussen de letters bevond gemiddeld in meer dan 20 procent sneller. Bovendien maakten ze de helft minder fouten. De letters werden 2,5 punt verder uit elkaar gezet, wat hetzelfde is als bijna 0,9 millimeter. De wetenschappers denken dat de aanpak helpt, omdat dyslectici er sneller last van hebben dat de letters voor hun ogen in elkaar overlopen.

Neem contact op

Jannie van Slooten-Veldjesgraaf
Telefoonnummer:
06 49604262
Email adres:
hetleesplankje@gmail.com

Adres:
Rembrandtlaan 51
3862 ME Nijkerk

Google+ paginaGoogle+ profiel

Wat is dyslexie?

Dyslexie is een hardnekkig probleem bij het aanleren en vlot toepassen van het lezen en spellen op woordniveau. Kinderen met dyslexie hebben veel extra oefening nodig om het (technisch) lezen aan te leren. Ook hebben zij vaak veel moeite met het juist spellen van woorden. Het is belangrijk dat dyslexie bij een kind zo vroeg mogelijk wordt herkend. Hoe eerder een gerichte aanpak van lees- en spellingproblemen kan starten, hoe groter de kans op succes.

Gevolg van leerproblemen

Leerproblemen zijn van grote invloed op het hele welbevinden van een kind. Wanneer een kind merkt dat het niet goed kan meekomen in het leerproces, kan dat gevolgen hebben voor het zelfbeeld van een kind. Hierdoor kunnen gedragsproblemen ontstaan zoals: motivatieproblemen, faalangst, boosheid, gevoel geplaagd te worden, clownesk gedrag, teruggetrokkenheid, drift, onverschilligheid enz. Het is belangrijk om juist aan de oorzaak te gaan werken: een kind heeft erkenning van en hulp bij het leerprobleem nodig.
Copyright 2013 Het leesplankje - website gemaakt door Paul Ram.