Nieuws

dyslexie hersenenDe Katholieke Universiteit in Leuven (België) heeft door wetenschappelijk onderzoek ontdekt waar het bij mensen met dyslexie precies fout gaat in de hersenen. Voor dat onderzoek werden speciale hersenscans afgenomen bij 45 proefpersonen, waarvan 23 met en 22 zonder dyslexie. Terwijl deze personen onder de scanner lagen, kregen zij verschillende klanken te horen. Tot voor kort werd gedacht dat het in de hersenen van dyslectici fout ging bij de eerste verwerking van die klanken. Die klankverwerking gebeurt in de auditieve cortex (rood-geel op de afbeelding). Verrassend was dan ook dat de auditieve cortex bij alle proefpersonen, dus ook bij de personen met dyslexie, goed bleek te functioneren.

Er is echter nog een ander hersendeel betrokken bij het verwerken van gesproken klanken: het gebied van Broca (de groene eclips op de afbeelding). het gebied van Broca is een taalverwerkingsgebied dat zelf geen weergave van spraakklanken bevat. Dit gebied moet dus communiceren met de auditieve cortex om toegang tot deze klanken te krijgen. De onderzoekers stelden nu vast dat er bij personen met dyslexie juist iets misgaat met de communicatie tussen de auditieve cortex en het gebied van Broca. Dit nieuwe inzicht schept een nieuw perspectief om te komen tot nog effectievere dyslexiebehandelingen, waarbij afgestemd wordt op het verbeteren van de communicatie tussen deze twee gebieden in de hersenen.

Meer informatie is te vinden op de nieuwssite van de Universiteit Leuven.

De resultaten van dit onderzoek verschenen in Science.

Share on FacebookShare on Google+Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Neem contact op

Jannie van Slooten-Veldjesgraaf
Telefoonnummer:
033-2459782 / 06 49604262
Email adres:
hetleesplankje@gmail.com

Adres:
Rembrandtlaan 51
3862 ME Nijkerk

Google+ pagina

Wat is dyslexie?

Dyslexie is een hardnekkig probleem bij het aanleren en vlot toepassen van het lezen en spellen op woordniveau. Kinderen met dyslexie hebben veel extra oefening nodig om het (technisch) lezen aan te leren. Ook hebben zij vaak veel moeite met het juist spellen van woorden. Het is belangrijk dat dyslexie bij een kind zo vroeg mogelijk wordt herkend. Hoe eerder een gerichte aanpak van lees- en spellingproblemen kan starten, hoe groter de kans op succes.

Gevolg van leerproblemen

Leerproblemen zijn van grote invloed op het hele welbevinden van een kind. Wanneer een kind merkt dat het niet goed kan meekomen in het leerproces, kan dat gevolgen hebben voor het zelfbeeld van een kind. Hierdoor kunnen gedragsproblemen ontstaan zoals: motivatieproblemen, faalangst, boosheid, gevoel geplaagd te worden, clownesk gedrag, teruggetrokkenheid, drift, onverschilligheid enz. Het is belangrijk om juist aan de oorzaak te gaan werken: een kind heeft erkenning van en hulp bij het leerprobleem nodig.
Copyright 2013 Het leesplankje - website gemaakt door Paul Ram.