TWHITE-BCARD

OVERVIEW

When I was studying computer science in college, I had one extremely tough professor. His name was Dr. Maxey and he taught the more complicated courses like data structures and computer architecture. He was a wonderful teacher with a talent for articulating difficult concepts, but also an extremely tough grader. Not only would he look over your code to make sure that it worked, he would take off points for stylistic issues.

When I was studying computer science in college, I had one extremely tough professor. His name was Dr. Maxey and he taught the more complicated courses like data structures and computer architecture. He was a wonderful teacher with a talent for articulating difficult concepts, but also an extremely tough grader. Not only would he look over your code to make sure that it worked, he would take off points for stylistic issues.

When I was studying computer science in college, I had one extremely tough professor. His name was Dr. Maxey and he taught the more complicated courses like data structures and computer architecture. He was a wonderful teacher with a talent for articulating difficult concepts, but also an extremely tough grader. Not only would he look over your code to make sure that it worked, he would take off points for stylistic issues.

Share on FacebookShare on Google+Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Neem contact op

Jannie van Slooten-Veldjesgraaf
Telefoonnummer:
033-2459782 / 06 49604262
Email adres:
hetleesplankje@gmail.com

Adres:
Rembrandtlaan 51
3862 ME Nijkerk

Google+ pagina

Wat is dyslexie?

Dyslexie is een hardnekkig probleem bij het aanleren en vlot toepassen van het lezen en spellen op woordniveau. Kinderen met dyslexie hebben veel extra oefening nodig om het (technisch) lezen aan te leren. Ook hebben zij vaak veel moeite met het juist spellen van woorden. Het is belangrijk dat dyslexie bij een kind zo vroeg mogelijk wordt herkend. Hoe eerder een gerichte aanpak van lees- en spellingproblemen kan starten, hoe groter de kans op succes.

Gevolg van leerproblemen

Leerproblemen zijn van grote invloed op het hele welbevinden van een kind. Wanneer een kind merkt dat het niet goed kan meekomen in het leerproces, kan dat gevolgen hebben voor het zelfbeeld van een kind. Hierdoor kunnen gedragsproblemen ontstaan zoals: motivatieproblemen, faalangst, boosheid, gevoel geplaagd te worden, clownesk gedrag, teruggetrokkenheid, drift, onverschilligheid enz. Het is belangrijk om juist aan de oorzaak te gaan werken: een kind heeft erkenning van en hulp bij het leerprobleem nodig.
Copyright 2013 Het leesplankje - website gemaakt door Paul Ram.