Tarieven

De tarieven van Het Leesplankje zijn inclusief:

  • de materialen (voor dure materialen die thuis in bruikleen zijn, kan een kleine vergoeding of een borg gevraagd worden) ,
  • voorbereiding, afronding en verslaglegging van de lessen,
  • (korte) telefoongesprekken of e-mails met u en/of school ter ondersteuning of advies van de begeleiding.

Een informatie- of intakegesprek is gratis.

Een behandeling in de eigen praktijk kost € 42,50. Een behandeling bij uw kind op school of bij u thuis kost € 47,50. Dit is inclusief de voorrijkosten en -tijd in een straal van 3 km. Bij een langere afstand wordt een vergoeding gevraagd. Een behandeling bestaat uit 45 minuten pure contacttijd. Voor de voorbereiding, de afronding en de verslaglegging van de lessen van minimaal 15 minuten worden geen extra kosten berekend.

Verwerking van toetsgegevens en opstellen van een behandelplan kost € 42,50 per uur. Evaluatiegesprekken met u en/of school kost € 12 per 15 minuten.

Huiswerkbegeleiding en Cito-training kan eventueel ook plaatsvinden in groepjes van 2 tot 4 personen. Tarieven zijn: 1 persoon € 45 per 60 minuten, 2 personen € 24 per 60 minuten, 3 personen € 16 per 60 minuten en 4 personen € 12 per 60 minuten.

De tarieven zijn gebaseerd op de richtlijnen van de Landelijk Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT). Wijzigingen in tarieven en specificaties voorbehouden.

  • Afspraken die tenminste 24 uur van te voren worden afgezegd, worden niet in rekening gebracht.

 

In sommige gevallen kan de begeleiding bekostigd worden uit de Leerling Gebonden Financiering (“het Rugzakje”) of een Persoonsgebonden Budget (PGB).

 N.B. De behandeling en training van Het Leesplankje is vrijgesteld van BTW.

 

 

Share on FacebookShare on Google+Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Neem contact op

Jannie van Slooten-Veldjesgraaf
Telefoonnummer:
033-2459782 / 06 49604262
Email adres:
hetleesplankje@gmail.com

Adres:
Rembrandtlaan 51
3862 ME Nijkerk

Google+ pagina

Wat is dyslexie?

Dyslexie is een hardnekkig probleem bij het aanleren en vlot toepassen van het lezen en spellen op woordniveau. Kinderen met dyslexie hebben veel extra oefening nodig om het (technisch) lezen aan te leren. Ook hebben zij vaak veel moeite met het juist spellen van woorden. Het is belangrijk dat dyslexie bij een kind zo vroeg mogelijk wordt herkend. Hoe eerder een gerichte aanpak van lees- en spellingproblemen kan starten, hoe groter de kans op succes.

Gevolg van leerproblemen

Leerproblemen zijn van grote invloed op het hele welbevinden van een kind. Wanneer een kind merkt dat het niet goed kan meekomen in het leerproces, kan dat gevolgen hebben voor het zelfbeeld van een kind. Hierdoor kunnen gedragsproblemen ontstaan zoals: motivatieproblemen, faalangst, boosheid, gevoel geplaagd te worden, clownesk gedrag, teruggetrokkenheid, drift, onverschilligheid enz. Het is belangrijk om juist aan de oorzaak te gaan werken: een kind heeft erkenning van en hulp bij het leerprobleem nodig.
Copyright 2013 Het leesplankje - website gemaakt door Paul Ram.