Het Leesplankje helpt uw kind verder bij leerproblemen.

Het Leesplankje is een praktijk voor begeleiding bij leerproblemen.

Niet voor alle kinderen is leren vanzelfsprekend, succesvol of leuk. Als uw kind moeite heeft met leren, dan is het van belang deze problemen tijdig aan te pakken.

Wanneer een kind merkt dat het niet goed kan meekomen in het leerproces, kan dat gevolgen hebben voor het zelfbeeld van een kind. Hierdoor kunnen gedragsproblemen ontstaan zoals: motivatieproblemen, faalangst, boosheid, gevoel geplaagd te worden, clownesk gedrag, teruggetrokkenheid, drift, onverschilligheid enz. Het is belangrijk om juist aan de oorzaak te gaan werken: een kind heeft erkenning van en hulp bij het leerprobleem nodig.

Het Leesplankje gaat samen met het kind op zoek naar zijn of haar talenten en kansen. Door juist gebruik te maken van de mogelijkheden van het kind, wordt samen gebouwd aan verbetering van persoonlijke resultaten en leerrendement. Kinderen moeten weer hun plek voelen in de klas en vertrouwen krijgen in zichzelf en in het leren.

Het Leesplankje is gespecialiseerd in: Dyslexiebehandelingen, Hulp bij leesproblemen, Hulp bij spellingproblemen

Remedial Teaching Nijkerk

Het leesplankje helpt uw kind met:

Remedial Teaching (RT)

Remedial Teaching (RT) is opgebouwd uit -voor het kind – logische stapjes en aansluit bij de manier waarop uw kind het beste leert.

Hulp bij rekenproblemen

Bij de dyscalculiebehandeling wordt er gericht aandacht besteed aan het toepassen van strategieen, het automatiseren van de rekenbewerkingen en het zelfvertrouwen van uw kind op rekengebied.

Huiswerkbegeleiding

Uw kind kan begeleid worden in het plannen, maken en leren van huiswerk, werkstukken, spreekbeurten en repetities. Ook krijgen kinderen daarbij tips en goede leerstrategieën aangeboden.

Dyslexiebehandelingen

De dyslexiebehandeling zorgt ervoor dat de lees- en spellingresultaten verbeteren, maar ook het totale welbevinden van een kind.

Hulp bij spellingproblemen

Het Leesplankje maakt gebruik van visuele ondersteuning, klankgebaren, symbolen en steunkaarten. Door deze hulpmiddelen en het aanbrengen van structuur, worden spellingproblemen verminderd.

Cito-Training

Door deze training gaan kinderen met meer zelfvertrouwen en een gerust gevoel de Cito-toets tegemoet. Ze weten wat ze te wachten staat en ook worden ze beter voorbereid op de manier van vraagstelling van de Cito-toets.

Dyslexie Screening Test (DST)

Met deze test kan snel bepaald worden hoe groot het risico is dat een kind dyslectisch is. Bovendien kan het inzicht bieden in de zwakkere en sterker punten van uw kind.

Hulp bij leesproblemen

Door gebruik te maken van een speciale methodiek, die wetenschappelijk bewezen de beste aanpak is, worden goede resultaten behaald bij kinderen met ernstige leesproblemen.

Neem contact op

Ervaart u leerproblemen maar weet u niet precies welke dienst bij uw kind aansluit? Neem gewoon even contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met Jannie.

Neem vrijblijvend contact op

Menu