Dyslexiebehandelingen

Het Leesplankje is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met dyslexie* en heeft daarin zeer goede resultaten met de kinderen behaald.

Het Leesplankje heeft zowel door een speciale 2-jaarse Master-opleiding en diverse cursussen, als ook door het jarenlang behandelen van kinderen met dyslexie, veel ervaring en expertise op het gebied van dyslexie en dyslexiebehandelingen. Een dyslexiebehandeling wordt specifiek afgestemd op de moeiten die een kind ervaart. Daarbij worden juist de kwaliteiten van het kind ingezet.

Dyslexie succeservaringen

Tijdens de dyslexiebehandelingen wordt ook aandacht besteed aan de sociaal emotionele kant van het kind. Leerproblemen hebben vaak behoorlijke gevolgen voor het zelfvertrouwen, het zelfbeeld en de motivatie van een kind. Door kinderen succeservaringen te laten opdoen en door veel positieve feedback te geven, helpt Het Leesplankje het vertrouwen in eigen kunnen en de motivatie te verbeteren. De dyslexiebehandeling zorgt ervoor dat de lees- en spellingresultaten verbeteren, maar ook het totale welbevinden van een kind.

Er is door Het Leesplankje uitgebreid wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek gedaan naar de gevolgen van dyslexie op het zelfbeeld van een kind.

Zie daarvoor “Ik lees, maar wie ben ik? Pedagogische en didactische ondersteuning bij het ontwikkelen van een positief zelfbeeld van dyslectische kinderen: een medaille met twee zijden”. Naast de gevolgen van dyslexie wordt beschreven dat uit dit onderzoek blijkt dat erkenning en ondersteuning  ervoor zorgen dat kinderen met dyslexie een veel beter zelfbeeld en meer zelfvertrouwen krijgen. Door dyslexiebehandelingen wordt bij kinderen zowel aan die erkenning als ondersteuning gewerkt.

* Dyslexie kenmerkt zich door een ernstig lees- en/of spellingprobleem, die ondanks extra ondersteuning op school niet of weinig verbetert. Voor meer informatie over dyslexie: zie de site http://www.dyslexieweb.nl/dyslexie-informatie/wat-is-dyslexie of  https://www.balansdigitaal.nl/kennis/wat-is-dyslexie/

Remedial Teaching Nijkerk

Over Jannie van Slooten

Mijn naam is Jannie van Slooten-Veldjesgraaf en ben woonachtig in Nijkerk. Ik heb ruim 25 jaar onderwijservaring in zowel het reguliere als het speciale basisonderwijs. Jarenlang heb ik gewerkt als groepsleerkracht en daarnaast als Remedial Teacher (RT) en rugzakbegeleider. Voor Het Leesplankje mag ik zowel in mijn praktijk als op diverse basisscholen met veel plezier kinderen begeleiden met vooral lees-, reken- en spellingproblemen. Daarnaast werk ik nog in deeltijd op een school voor speciaal basisonderwijs.

Neem direct contact op

Menu