Huiswerkbegeleiding

Huiswerk begint al in de bovenbouw van de basisschool: repetities moeten worden geleerd, spreekbeurten voorbereid en werkstukken gemaakt.

Als uw kind net in de brugklas zit, komt er ineens veel op hem of haar af. Naast de nieuwe schoolsituatie wordt uw kind ineens geconfronteerd met het plannen van huiswerk, geconcentreerd daarmee bezig zijn en het ‘leren’ leren.

Huiswerk is van groot belang voor de (school)ontwikkeling van uw kind, maar veel kinderen komen er moeilijk toe om dit uit zichzelf te doen. De verleiding van hobby’s, sport, vrienden, computer en tv is groot. Sommige kinderen hebben daarom huiswerkbegeleiding nodig. Het lukt ouders niet altijd om zelf die begeleiding te geven. Misschien bent u ’s middags aan het werk en heeft u daarom weinig zicht op het huiswerk van uw kind. Of mogelijk ontstaat er snel een sfeer van gemopper als u uw kind wilt begeleiden met het huiswerk en bewaart u de tijd met uw kind liever om samen leuke dingen te doen.

Het Leesplankje heeft ervaring in huiswerkbegeleiding. Uw kind kan begeleid worden in het plannen, maken en leren van huiswerk, werkstukken, spreekbeurten en repetities. Ook krijgen kinderen daarbij tips en goede leerstrategieën aangeboden. De huiswerkbegeleiding van het Leesplankje kan zowel individueel als groepsgewijs worden aangeboden.

Het Leesplankje heeft bovendien ruime ervaring met huiswerkbegeleiding van kinderen met dyslexie, ADHD, ADD en PDD-NOS.

Remedial Teaching Nijkerk

Over Jannie van Slooten

Mijn naam is Jannie van Slooten-Veldjesgraaf en ben woonachtig in Nijkerk. Ik heb ruim 25 jaar onderwijservaring in zowel het reguliere als het speciale basisonderwijs. Jarenlang heb ik gewerkt als groepsleerkracht en daarnaast als Remedial Teacher (RT) en rugzakbegeleider. Voor Het Leesplankje mag ik zowel in mijn praktijk als op diverse basisscholen met veel plezier kinderen begeleiden met vooral lees-, reken- en spellingproblemen. Daarnaast werk ik nog in deeltijd op een school voor speciaal basisonderwijs.

Neem direct contact op

Menu