Hulp bij leesproblemen

Lezen is een belangrijke vaardigheid voor het opdoen van kennis en woordenschat. Daarom kunnen leesproblemen een bedreiging vormen voor de algemene ontwikkeling van een kind. Om achterstand zoveel mogelijk te voorkomen is het van groot belang om leesproblemen vroegtijdig aan te pakken. Het Leesplankje is gespecialiseerd in de aanpak van ernstige leesproblemen bij kinderen van allerlei leeftijden.

Stimuleren door resultaten

Hulp bij leesproblemen

Door gebruik te maken van een speciale methodiek, die wetenschappelijk bewezen de beste aanpak is, worden goede resultaten behaald bij kinderen met ernstige leesproblemen. Naast het verbeteren van de leesresultaten, wordt ook veel aandacht besteed aan de leesmotivatie. Deze twee dingen hebben vaak een onderling causaal verband: ze beïnvloeden elkaar zowel negatief als positief. Een kind met slechte leesresultaten, is vaak weinig gemotiveerd om veel te lezen, waardoor het kind nog verder gaat achterlopen. Door hieraan een positieve wending te geven, kunnen zowel de resultaten als de motivatie elkaar positief gaan versterken.

Remedial Teaching Nijkerk

Over Jannie van Slooten

Mijn naam is Jannie van Slooten-Veldjesgraaf en ben woonachtig in Nijkerk. Ik heb ruim 25 jaar onderwijservaring in zowel het reguliere als het speciale basisonderwijs. Jarenlang heb ik gewerkt als groepsleerkracht en daarnaast als Remedial Teacher (RT) en rugzakbegeleider. Voor Het Leesplankje mag ik zowel in mijn praktijk als op diverse basisscholen met veel plezier kinderen begeleiden met vooral lees-, reken- en spellingproblemen. Daarnaast werk ik nog in deeltijd op een school voor speciaal basisonderwijs.

Neem direct contact op

Menu