Hulp bij spellingproblemen

hulp bij spellingproblemenDe Nederlandse spelling is lang niet altijd logisch. Bij veel kinderen, zeker bij kinderen met (het vermoeden van) dyslexie, ontstaan daardoor spellingproblemen. Woorden lijken voor hen een grote warboel van letters en regels, waarbij ze niet weten welke regel wanneer moet worden toegepast. Het Leesplankje biedt hulp aan kinderen met spellingproblemen. Door het leren herkennen van de spellingsregels in een woord en deze vervolgens onder te brengen in de juiste categorie, lijkt de grote warboel in je hoofd in overzichtelijk laatjes te gaan passen. Dit biedt kinderen overzicht en duidelijkheid, waardoor de spellingproblemen verminderen. Daarbij maakt Het Leesplankje gebruik van visuele ondersteuning, klankgebaren, symbolen en steunkaarten. Door deze hulpmiddelen en het aanbrengen van structuur, worden spellingproblemen verminderd. Deze methode van Het Leesplankje heeft al bij veel kinderen tot sterk verbeterde spellingresultaten geleid.

Remedial Teaching Nijkerk

Over Jannie van Slooten

Mijn naam is Jannie van Slooten-Veldjesgraaf en ben woonachtig in Nijkerk. Ik heb ruim 25 jaar onderwijservaring in zowel het reguliere als het speciale basisonderwijs. Jarenlang heb ik gewerkt als groepsleerkracht en daarnaast als Remedial Teacher (RT) en rugzakbegeleider. Voor Het Leesplankje mag ik zowel in mijn praktijk als op diverse basisscholen met veel plezier kinderen begeleiden met vooral lees-, reken- en spellingproblemen. Daarnaast werk ik nog in deeltijd op een school voor speciaal basisonderwijs.

Neem direct contact op

Menu