Over Jannie

Mijn naam is Jannie van Slooten-Veldjesgraaf en ik ben woonachtig in Nijkerk.

Ik heb ruim 25 jaar onderwijservaring in zowel het reguliere als het speciale basisonderwijs. Jarenlang heb ik gewerkt als groepsleerkracht en daarnaast als Remedial Teacher (RT) en rugzakbegeleider. Voor Het Leesplankje RT mag ik zowel in mijn praktijk als op diverse basisscholen met veel plezier kinderen begeleiden met vooral lees-, reken- en spellingproblemen. Daarnaast werk ik nog in deeltijd op een school voor speciaal basisonderwijs.

Kinderen waarbij het leren niet vanzelf gaat, hebben altijd al mijn interesse gehad. Ik kwam hier zowel privé (zelf moeder van 4 kinderen waarvan er 3 dyslexie hebben) als in de werksfeer mee in aanraking. Om die reden heb ik jaren geleden de overstap gemaakt van het reguliere onderwijs naar het speciale onderwijs.

Dyslexiespecialist

In 2009 ben ik de studie Master Special Educational Needs gaan volgen, om kinderen met speciale onderwijsbehoeften nog beter te kunnen begeleiden. In 2011 ben ik afgestudeerd op de studierichting Lees-Taal-Dyslexiespecialist.

Vervolgens heb ik de cursus Dyslexiebehandelaar gevolgd. Daarnaast zijn diverse cursussen afgerond over Rekenproblemen, Autisme, NLD, Depressieve kinderen en kinderen met ADHD, Positive Behaviour Support (PBS), LIST: Lezen is Top.

Met deze ervaring en opleiding wordt ook voldaan aan de kwaliteitseisen en de professionaliteit die de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT) stelt.

In mijn werk en opleiding heb ik uitgebreide ervaring opgedaan met kinderen met:

  • Dyslexie
  • Leesproblemen
  • Spellingproblemen
  • Rekenproblemen en dyscalculie
  • Problemen met begrijpend lezen
  • Gedragsgerelateerde problematiek zoals ADHD, ADD, NLD, PDD-NOS en Asperger
  • Huiswerkbegeleiding
  • Moeilijkheden met het leren ‘leren’, het plannen van huiswerk en motivatie.
Remedial Teaching Nijkerk

Over Jannie van Slooten

Mijn naam is Jannie van Slooten-Veldjesgraaf en ben woonachtig in Nijkerk. Ik heb ruim 25 jaar onderwijservaring in zowel het reguliere als het speciale basisonderwijs. Jarenlang heb ik gewerkt als groepsleerkracht en daarnaast als Remedial Teacher (RT) en rugzakbegeleider. Voor Het Leesplankje mag ik zowel in mijn praktijk als op diverse basisscholen met veel plezier kinderen begeleiden met vooral lees-, reken- en spellingproblemen. Daarnaast werk ik nog in deeltijd op een school voor speciaal basisonderwijs.

Neem direct contact op

Menu