Rekenproblemen en dyscalculie

Rekenenproblemen

Rekenen is een complexe vaardigheid. Het komt aan op inzicht, maar ook op het automatiseren van rekenvaardigheden. Kinderen kunnen moeite hebben met (één van) deze vaardigheden, waardoor rekenproblemen kunnen ontstaan. Regelmatig gaan rekenproblemen ook nog samen met andere leerproblemen zoals dyslexie. Het Leesplankje biedt kinderen hulp bij rekenproblemen en dyscalculie. Het doel van deze hulp is dat kinderen het rekenen beter leren begrijpen en dat zij komen tot het automatiseren van de basisvaardigheden van het rekenen.

Dyscalculie

Hulp bij rekenproblemenDyscalculie is een stoornis waarbij een kind hardnekkige problemen heeft met het leren en toepassen van de rekenvaardigheden. Er is pas sprake van Dyscalculie wanneer de rekenprestaties van het kind echt achterblijven bij de prestaties bij andere vakken. Het kind is bijvoorbeeld slim genoeg en heeft ook voldoende rekenonderwijs gehad, maar toch blijft hij of zij problemen met rekenen houden.  Een rekenstoornis is net als elke leerstoornis, erg vervelend voor een kind. Het kan er voor zorgen dat een kind stil en teruggetrokken wordt of dat het kind een negatief zelfbeeld krijgt en faalangstig wordt.

Een kind met dyscalculie kan misschien lezen als de beste en ook andere vakken op school gaan goed. Dus het kind heeft zeker talenten. Maar zodra het om getallen gaat,  zijn er ineens problemen met het onthouden en toepassen. Rekenen lukt gewoon niet, ook niet met gemakkelijke sommen. Kinderen met dyscalculie vinden het vaak lastig om verschillende oplossingsstrategieën bij de verschillende type sommen te gebruiken. Ze blijven vaak vasthouden aan een methode die eerst succesvol leek, zoals bijvoorbeeld het rekenen op de vingers. Maar als de sommen moeilijker worden, gaat dat niet meer. Bij de dyscalculiebehandeling van Het Leesplankje wordt hier gerichte aandacht aan besteed. Het is belangrijk dat een kind gebruik leert maken van goede strategieën en ook wanneer het welke strategie moet toepassen. Daarnaast wordt gewerkt aan het automatiseren van de rekenbewerkingen, zodat het werkgeheugen veel meer vrij blijft voor het echte rekenwerk. Én ook heel belangrijk: het zelfvertrouwen op rekengebied krijgt veel aandacht.

Remedial Teaching Nijkerk

Over Jannie van Slooten

Mijn naam is Jannie van Slooten-Veldjesgraaf en ben woonachtig in Nijkerk. Ik heb ruim 25 jaar onderwijservaring in zowel het reguliere als het speciale basisonderwijs. Jarenlang heb ik gewerkt als groepsleerkracht en daarnaast als Remedial Teacher (RT) en rugzakbegeleider. Voor Het Leesplankje mag ik zowel in mijn praktijk als op diverse basisscholen met veel plezier kinderen begeleiden met vooral lees-, reken- en spellingproblemen. Daarnaast werk ik nog in deeltijd op een school voor speciaal basisonderwijs.

Neem direct contact op

Menu