Remedial Teaching (RT)

Remedial Teaching (RT) gaat verder dan bijles. Van bijles is sprake wanneer reeds aangeboden leerstof wordt herhaald. Dit kan nodig zijn als het gaat om het automatiseren van bijvoorbeeld tafels en spellingsregels. Voor veel kinderen blijkt herhaling echter niet voldoende te zijn, zij hebben andere hulp bij hun leerproblemen nodig. Bij de Remedial Teaching (RT) van Het Leesplankje wordt gekeken welke ondersteuning uw kind nodig heeft om nieuwe stappen te kunnen maken in zijn of haar ontwikkelings- en leerproces. Daarvoor zal altijd worden ingespeeld op de specifieke behoeften van uw kind.

Remedial Teaching (RT) voor uw kind

Elk kind is uniek en heeft een eigen wijze van leren. Het ene kind is bijvoorbeeld meer visueel ingesteld en het andere kind meer auditief. Ook leren veel kinderen gemakkelijker door het ‘doen en ervaren’. Daarom is het nodig dat Remedial Teaching (RT) is opgebouwd uit -voor het kind – logische stapjes en aansluit bij de manier waarop het kind het beste leert, om de aangeboden leerstof ‘zich eigen’ te maken. Het Leesplankje heeft veel ervaring met een specifieke begeleiding die bij uw kind past.

Remedial Teaching (RT) en de school van uw kind

Door het passend onderwijs en de grootte van de groepen in het basisonderwijs dreigen er steeds meer kinderen met leerproblemen buiten de boot te vallen. Door bezuinigingen lukt het scholen niet of nauwelijks meer om deze kinderen de extra individuele ondersteuning te geven die zij nodig hebben.

Het Leesplankje biedt vakkundige hulp aan kinderen die zijn vastgelopen in het onderwijsleerproces. Deze hulp vindt alleen plaats in overleg met u als ouder en bij voorkeur ook in overleg met de basisschool van uw kind. Er wordt namelijk naar gestreefd dat alle partijen die uw kind begeleiden, zoveel mogelijk op een lijn zitten, om didactische verwarring bij uw kind te voorkomen.

In overleg kan de Remedial Teaching (RT) van Het Leesplankje zowel op school, in de eigen praktijk of thuis worden gegeven. Het Leesplankje verzorgt Remedial teaching (RT) in Nijkerk, maar ook in Hoevelaken, Vathorst & Putten.

Remedial Teaching Nijkerk

Over Jannie van Slooten

Mijn naam is Jannie van Slooten-Veldjesgraaf en ben woonachtig in Nijkerk. Ik heb ruim 25 jaar onderwijservaring in zowel het reguliere als het speciale basisonderwijs. Jarenlang heb ik gewerkt als groepsleerkracht en daarnaast als Remedial Teacher (RT) en rugzakbegeleider. Voor Het Leesplankje mag ik zowel in mijn praktijk als op diverse basisscholen met veel plezier kinderen begeleiden met vooral lees-, reken- en spellingproblemen. Daarnaast werk ik nog in deeltijd op een school voor speciaal basisonderwijs.

Neem direct contact op

Menu