Tarieven

De tarieven van Het Leesplankje zijn inclusief:

  • materialen (voor dure materialen die thuis in bruikleen zijn, kan een kleine vergoeding of een borg gevraagd worden) ,
  • voorbereidingstijd, afronding en korte verslaglegging van de lessen,
  • korte telefoongesprekken of e-mails met u en/of school ter ondersteuning of advies van de begeleiding.

Een behandeling bestaat doorgaans uit 45 minuten contacttijd, maar ook andere afspraken zijn daarover mogelijk.

Een informatie- of intakegesprek is gratis.

Een behandeling in de eigen praktijk kost € 47,50.

Een behandeling bij uw kind op school of bij u thuis kost € 52,50. Dit is inclusief de voorrijkosten en -tijd in een straal van 3 km. Bij een langere afstand wordt een vergoeding gevraagd.

Verwerking van toetsgegevens en opstellen van een behandelplan kost € 52,00 per uur. Voor (evaluatie)gesprekken met u en/of school geldt een tarief van € 13,00 per 15 minuten.

Huiswerkbegeleiding en Cito-training kan eventueel ook plaatsvinden in groepjes van 2 tot 4 personen. Tarieven daarvoor zijn: 1 persoon € 52,00 per 60 minuten, 2 personen € 27,00 per 60 minuten, 3 personen € 18,00 per 60 minuten en 4 personen € 14,00 per 60 minuten.

Voor scholen zijn aparte tarieven beschikbaar afhankelijk van groepsgrootte en werkzaamheden.

De tarieven zijn gebaseerd op de richtlijnen van de Landelijk Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT). Wijzigingen in tarieven en specificaties voorbehouden.

  • Afspraken dienen tenminste 24 uur van te voren worden afgezegd, anders worden deze (deels) in rekening gebracht.

 N.B. De behandeling en training van Het Leesplankje is vrijgesteld van BTW.

Remedial Teaching Nijkerk

Over Jannie van Slooten

Mijn naam is Jannie van Slooten-Veldjesgraaf en ben woonachtig in Nijkerk. Ik heb ruim 25 jaar onderwijservaring in zowel het reguliere als het speciale basisonderwijs. Jarenlang heb ik gewerkt als groepsleerkracht en daarnaast als Remedial Teacher (RT) en rugzakbegeleider. Voor Het Leesplankje mag ik zowel in mijn praktijk als op diverse basisscholen met veel plezier kinderen begeleiden met vooral lees-, reken- en spellingproblemen. Daarnaast werk ik nog in deeltijd op een school voor speciaal basisonderwijs.

Neem direct contact op

Menu