Tarieven

Een informatie- of intakegesprek van maximaal 30 minuten (telefonisch of in de praktijk) is gratis.

Een behandeling in de eigen praktijk kost  €52,50. Deze behandeling bestaat uit 45 minuten contacttijd en 15 minuten voorbereiding.

De tarieven zijn inclusief:

  • materialen (voor dure materialen die thuis in bruikleen zijn, kan een kleine vergoeding of een borg gevraagd worden) ,
  • korte verslaglegging van de lessen, korte telefoongesprekken of e-mails met u en/of school ter ondersteuning of advies van de begeleiding.

Een behandeling bij uw kind op school of bij u thuis kost € 57,50. Voor de reiskosten en -tijd wordt een bedrag van €1 per km berekend.

Verwerking van toetsgegevens en opstellen van een behandelplan kost € 58,00 per uur (of €15,00 per 15 minuten).

Voor (evaluatie)gesprekken met u en/of school geldt een tarief van € 15,00 per 15 minuten.

Huiswerkbegeleiding en Cito-training kan eventueel ook plaatsvinden in groepjes van 2 tot 4 personen. Tarieven daarvoor zijn: 1 persoon € 58,00 per 60 minuten, 2 personen € 30,00 per 60 minuten, 3 personen € 21,00 per 60 minuten en 4 personen € 16,00 per 60 minuten.

N.B. De behandeling en training van Het Leesplankje is vrijgesteld van BTW.

Voor scholen zijn aparte tarieven beschikbaar afhankelijk van groepsgrootte en werkzaamheden.

De tarieven zijn gebaseerd op de richtlijnen van de Landelijk Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT). Wijzigingen in tarieven en specificaties voorbehouden.

Annulering: Een afspraak kan kosteloos tot 24 uur vóór de afspraak geannuleerd worden. Dit kan per e-mail of WhatsApp. Mocht de afspraak binnen 24 uur voor de desbetreffende afspraak geannuleerd worden dan ben ik genoodzaakt 50% in rekening te brengen. Bij ‘no show’ ben ik genoodzaakt het volledige tarief in rekening te brengen.

Remedial Teaching Nijkerk

Over Jannie van Slooten

Mijn naam is Jannie van Slooten-Veldjesgraaf en ben woonachtig in Nijkerk. Ik heb ruim 25 jaar onderwijservaring in zowel het reguliere als het speciale basisonderwijs. Jarenlang heb ik gewerkt als groepsleerkracht en daarnaast als Remedial Teacher (RT) en rugzakbegeleider. Voor Het Leesplankje mag ik zowel in mijn praktijk als op diverse basisscholen met veel plezier kinderen begeleiden met vooral lees-, reken- en spellingproblemen. Daarnaast werk ik nog in deeltijd op een school voor speciaal basisonderwijs.

Neem direct contact op

Menu