Tarieven

De tarieven van Het Leesplankje zijn inclusief:

  • materialen (alleen voor dure materialen die thuis in bruikleen zijn, kan een kleine vergoeding of een borg gevraagd worden) ,
  • voorbereidingstijd, afronding en verslaglegging van de lessen,
  • (korte) telefoongesprekken of e-mails met u en/of school ter ondersteuning of advies van de begeleiding.

Een informatie- of intakegesprek is gratis.

Een behandeling in de eigen praktijk kost € 45,00. Een behandeling bij uw kind op school of bij u thuis kost € 49,50. Dit is inclusief de voorrijkosten en -tijd in een straal van 3 km. Bij een langere afstand wordt een vergoeding gevraagd. Een behandeling bestaat doorgaans uit 45 minuten pure contacttijd, maar ook andere afspraken zijn daarover mogelijk. Voor de voorbereiding, de afronding en de verslaglegging van de lessen van minimaal 15 minuten worden verder geen extra kosten berekend.

Verwerking van toetsgegevens en opstellen van een behandelplan kost € 45,00 per uur. Evaluatiegesprekken met u en/of school kost € 12,00 per 15 minuten.

Huiswerkbegeleiding en Cito-training kan eventueel ook plaatsvinden in groepjes van 2 tot 4 personen. Tarieven zijn: 1 persoon € 47,50 per 60 minuten, 2 personen € 25 per 60 minuten, 3 personen € 17 per 60 minuten en 4 personen € 13 per 60 minuten.

De tarieven zijn gebaseerd op de richtlijnen van de Landelijk Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT). Wijzigingen in tarieven en specificaties voorbehouden.

  • Afspraken die tenminste 24 uur van te voren worden afgezegd, worden niet in rekening gebracht.

In sommige gevallen kan de begeleiding bekostigd worden uit de Leerling Gebonden Financiering (“het Rugzakje”) of een Persoonsgebonden Budget (PGB).

 N.B. De behandeling en training van Het Leesplankje is vrijgesteld van BTW.

Remedial Teaching Nijkerk

Over Jannie van Slooten

Mijn naam is Jannie van Slooten-Veldjesgraaf en ben woonachtig in Nijkerk. Ik heb ruim 25 jaar onderwijservaring in zowel het reguliere als het speciale basisonderwijs. Jarenlang heb ik gewerkt als groepsleerkracht en daarnaast als Remedial Teacher (RT) en rugzakbegeleider. Voor Het Leesplankje mag ik zowel in mijn praktijk als op diverse basisscholen met veel plezier kinderen begeleiden met vooral lees-, reken- en spellingproblemen. Daarnaast werk ik nog in deeltijd op een school voor speciaal basisonderwijs.

Neem direct contact op

Menu