Werkwijze het Leesplankje

Voor het behandelen van leerproblemen hanteert Het Leesplankje de volgende werkwijze:

U kunt zich na informatie opgeven voor een intakegesprek (gratis). Dit gesprek is bedoeld om in beeld te brengen waar de hulpvraag ligt. Er wordt overlegd hoe en op welke wijze de begeleiding van uw kind het beste zou kunnen plaatsvinden. Ook wordt nader kennisgemaakt met u en uw kind. Van belang is dat er een bepaalde ‘klik’ is tussen remedial teacher, ouders en kind. Er wordt immers intensief en vol vertrouwen met elkaar gewerkt.

Bij de intake en kennismaking wordt bepaald welke didactische onderzoeken en toetsen nog nodig zijn om een goede beginsituatie en probleemanalyse vast te kunnen stellen. Indien nodig worden nog bepaalde testen afgenomen die gerelateerd zijn aan het leerprobleem. Ook wordt in overleg gebruik gemaakt van (toets)gegevens die de school van uw kind heeft. Met al deze gegevens wordt een behandelplan opgesteld, waarbij wordt uitgegaan van de hulpvraag van uw kind en zijn of haar onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Daarin worden doelen gesteld voor de komende begeleiding- of behandelperiode. Dit behandelplan wordt besproken met ouders, het kind en de school (in overleg).

Na het goedkeuren van het behandelplan kunnen de sessies worden gestart. Tijdens de begeleiding of behandeling wordt altijd intensief en doelgericht gewerkt. Daarbij wordt uitgegaan van de talenten en kwaliteiten van het kind en de begeleiding wordt aangepast aan de individuele behoeften. Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van ondersteunende materialen en geheugensteuntjes. Naast het verminderen van de leerproblemen, wordt aandacht besteed aan het zelfvertrouwen en worden vaardigheden aangeleerd die uw kind helpen om beter om te gaan met het leerprobleem.

Na een afgesproken periode worden de resultaten van de begeleiding geëvalueerd. Meestal worden hiervoor erkende toetsen gebruikt. Naar aanleiding van deze evaluatie wordt bepaald en besproken of de gestelde doelen zijn gehaald en of de begeleiding wordt voortgezet, aangepast of gestopt.  Uiteraard kunnen u en desgewenst de school steeds geïnformeerd over de (tussentijdse) voortgang.

Remedial Teaching Nijkerk

Over Jannie van Slooten

Mijn naam is Jannie van Slooten-Veldjesgraaf en ben woonachtig in Nijkerk. Ik heb ruim 25 jaar onderwijservaring in zowel het reguliere als het speciale basisonderwijs. Jarenlang heb ik gewerkt als groepsleerkracht en daarnaast als Remedial Teacher (RT) en rugzakbegeleider. Voor Het Leesplankje mag ik zowel in mijn praktijk als op diverse basisscholen met veel plezier kinderen begeleiden met vooral lees-, reken- en spellingproblemen. Daarnaast werk ik nog in deeltijd op een school voor speciaal basisonderwijs.

Neem direct contact op

Menu